شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

۲۰۴۸ را به روش دهه شصتی بازی کنید

روش دهه شصتی در واقع «حجاب تکنیک» ۲۰۴۸ را که با بورژوازی و فراغت نسبت مستقیم دارد کنار می‌زند و باعث قلب ماهیت آن به یک بازی سریع و دستجمعی می‌شود.

از تشیّع انگلیسی تا عاشورای پلورالستیک

آیا زیست جهان تشیع در حال گذار از فرهنگ عاشورا است؟! آیا عاشورا خاصیت تسلّی بخشی و تسلیت دارد و همانگونه که مارکسیسم بر وجه تخدیری دین و افیون زدگی جامعه از طریق دیانت تأکید می نمود اینک روشنفکری معیشت اندیش بر آن است تا با این برچسب انقلاب عاشورا را از وجوه ایدئولوژیک آن در معنای مکتب تهی معرفی کند و صرفاً بر تراژیک بودگی آن پای فشرد؟!

«مدرسه اسلامی علوم سیاسی» منتشر شد

سومین و چهارمین شماره ماهنامه «مدرسه اسلامی علوم سیاسی» به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی دکتر مجتبی زارعی روی دکه روزنامه‌فروشی ها قرار گفت.

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.