مجسمه برنزی عصر عاشورا رونمایی شد

مجسمه برنزی عصر عاشورا در میدان امام حسین(ع) نصب و رونمایی شد.