جمع‌آوری مجسمه‌ بودا از فروشگاه‌های تهران

گشت‌های بازرسی در حوزه کنترل الواح فشرده موجود در بازار به صورت روزانه ادامه داشته و طی 5 روز گذشته تعدادی لوح فشرده غیر مجاز و همچنین محصولات آموزشی که فاقد اخذ مجوز تولید بوده‌اند از شهر تهران و شهرستان‌های اطراف جمع‌آوری شده است.