تخريب مجسمه حضرت مريم توسط تكفيری‌ها

عناصر تكفيری وابسته به گروه تروريستی «جبهة النصرة» با حمله به شهر «ادلب» سوريه مجسمه حضرت مريم(س) را در اين شهر تخريب كردند.