کاکایی و عبدالملکیان؛در مجله شعر

شماره جدید مجله «شعر» به همراه گفتگوهایی با محمد رضا عبدالملکیان و عبدالجبار کاکایی منتشر شد.

«مجله شعر» رونمایی شد

در اولین گردهمایی کانون دانشجویان غیرایرانی این کانون رسماً کار خود را آغاز کرد و مجله شعر رونمایی شد.

مجله «شعر» با سردبیری قزوه بازگشت

شماره 1+69 مجله شعر حوزه هنری پس از چهار سال وقفه در انتشار این مجله ادبی، با سردبیری علیرضا قزوه از سوی مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری و در 245 صفحه منتشر شد.