«بت پرستی مدرن» در شماره ۱۳ «مهاجر»

بت پرستی مدرن؛ پرستش چهره‌های مشهور بدیل پرستش سنتی و عبودیت دینی، سندرم پرستش چهره‌های مشهور
اسطوره‌های مستور،«قهرمانان»؛ تأملی بر نسبت ستاره، مد و اقتصاد مدرن ،ملک را تقلید ما بر باد داد؛ چرا دیکتاتور‌ها مقبول و مطبوعند؟،چه‌گونه می‌توان پایه‌هاب فکری یک تمدن را خشکاند؟؛ نقدی بر نظام آموزشی کشور، مهندسی، سلطان نالایق علوم؛ کمی چون و چرا درباره شأن امروزین علوم تکنولوژیک در جامعه ما، علمی برای تسخیر و تصرف؛ واکاوی انگیزه تسخیر عالم در مبانی علم جدید،بزرگ‌ترین عامل مشکلات کشور ما چیست؟؛ مروری بر سخنرانی دکتر مهدی نایبی استاد برق و الکترونیک دانشگاه شریف درباره اهمیت علوم انسانی،علوم انسانی بومی، مانده در میانهٔ جهان‌های موازی؛ نگاهی انتقادی به نسبت ایده تولید علوم انسانی بومی و نیازهای کشور و…. از عناوین شماره جدید مجله مهاجر است.