ایران عضو مجمع صندوق‌های ثروت ملی شد

معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی از عضویت صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی صندوق‌های ثروت ملی خبرداد و گفت: برای تعیین کشور محل دبیرخانه مجمع بین‌المللی صندوق‌های ثروت ملی، به زودی در نروژ رأی‌گیری می‌شود.