تحقق اقتصاد مقاومتی با کوچک‌سازی دولت

رئیس مجمع واردات ایران گفت: ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه و واسطه‌ای تولید و کارخانجات بوده است.