قصه‌های دهه شصت منتشر شد

مجموعه داستان «دو کبوتر، دو پنجره، یک پرواز» داستان‌های دهه شصت سید مهدی شجاعی، از سوی انشارات کتاب نیستان منتشر شد.