«آسمان» روزنامه شد

هفته‌نامه‌ی «آسمان» از مدتی پیش درخواست خود را برای تبدیل وضعیت به انتشار روزانه به هیئت نظارت بر مطبوعات داده بود که صبح امروز (دوشنبه، 14 بهمن‌ماه) با موافقت اعضای این هیئت، مجوز روزنامه‌ی آسمان با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی عباس بزرگمهر صادر شد.