چرایی مبارزه بی‌نتیجه با فساد فوتبال

می توان ادعا داشت که برای اولین بار، موضوع فساد در فوتبال به این شدت و در رسانه ها و مراکز تصمیم گیر کشور مطرح شده است. روزانه اظهار نظرات متفاوتی به انتشار رسیده که از منظری به این اتفاق می پردازد. البته، اینکه در پایان این مناقشات چه روی خواهد داد، موضوعی است که تجربه چندان خوشی درباره آن وجود ندارد. در واقع، تجربه نشان می دهد که در آینده ای نه چندان دور، ماجرا به راحتی فراموش شده و روز از او روزی از نو!

بالاخره كتاب حاج عبدالله را مي‌نويسم

اگر اشتباه نكنم، بنده سال 1370 اولين باري بود كه بشاگرد رفتم. در آن زمان محروميت در منطقه موج مي‌زد. از جاده و وسايل و امكانات اوليه خبري نبود. اما سال 1384 كه به بشاگرد رفتم ديگر ردي از آن بشاگرد محروم نمانده بود و امكانات در حد مطلوب وجود داشت. زندگي‌ها شور و نشاط خاصي گرفته بودند.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.