ایران در چین نمایشگاه اختصاصی برپا می‌کند

نایب رئیس اتاق ایران و چین با بیان اینکه چین در سال‌های آینده واردات خود را ۲.۵ برابر افزایش می دهد گفت: دستمزد کارگر در چین ۳.۵ برابر ماست و ما می‌توانیم برخی محصولات مانند صنایع دستی را صادر کنیم و در این راستا نمایشگاه اختصاصی ایران را برپا خواهیم کرد.

یک وزیر نمی‌تواند ایران کد و شبنم را حذف کند

در برنامه مناظره امروز که با موضوع حذف ایران کد و شبنم با حضور آقایان مهدی ابویی، حسین گرسویی، محمد حسین برخوردار، مجیدرضا حریری و ایرج ندیمی برگزار شد. *برخوردار: طرح شبنم باید به صورت پایلوت اجرا می‌شد محمدحسین برخورداربا اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص قاچاق، اظهار داشت: قاچاق پدیده‌ای است که […]