لزوم همبستگی با 52 سال مقاومت کوبا

هم زمان با رأی گیری مجمع عمومی سازمان ملل، مردم این سرزمین انقلابی که تحمل فشارهای طاقت فرسای اقتصادی را به ذلت پذیری ترجیح داده‌اند بیش از همیشه به همبستگی بین المللی نیاز دارند.