شادی در جشن‌های مذهبی و غیر مذهبی

در مورد جشن‌ها دو بحث وجود دارد؛ یکی در مورد جشن‌های غیر مذهبی مانند عروسی و دیگری در مورد جشن‌های مذهبی، البته این جشن‌ها با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند…

عقیق سایتی برای آنکه هیئت کجا برویم؟

برنامه به این صورت باشد که بتوانیم یک سندی تهیه کنیم که این سند شاخص‌های هیئت خوب را از کلام بزرگانی که در فضای هیئت‌ها فعالیت می‌کنند، چه علما و چه مداح‌ها،معرفی کنیم و شاخصه‌های یک هیئت خوب را بشناسانیم.