آقای وزیر حاضرید با خانواده‌تان این فیلم را ببینید؟

فیلمی که با نمایش صحنه‌های وحشیانه قتل باعث تکدر خاطر بسیاری از خانواده ها شد، که با خیال راحت به اتفاق فرزندان به سالن سینما رفته بودند تا به دلیل اعتمادی که به دستگاه‌های نظارتی دارند شاهد فیلمی بدون محتوای آزاردهنده باشند.