کافه‌هایی که کتاب غیرمجاز می‌فروشند

به تازگی دیده شده کتاب‌هایی فاقد مجوز نشر در خارج از ایران چاپ و در اماکن عمومی چون کافه‌ها به فروش می‌رسند.