بازیگر«آینه عبرت»بعد از سالها از زندان آزاد شد

محمود دینی از آزادی «جواد گلپایگانی» از زندان، پس از ۱۳ سال خبر داد.