گارانتي هاي تقلبي در بازار لوازم خانگي+صوت

بازار لوازم خانگي کشور مملو از کالاهاي خارجي شده، که اغلب به صورت قاچاق وارد ميشوند، اما برخي فروشندگان با چاپ کارت هايي براي همين محصولات قاچاق، گارانتي تقلبي صادر و کلاه بزرگي سر مصرف کننده مي گذارند.