وظایف و اختیارات شورایاری‌ها چیست؟

هر چهار سال یکبار به استناد قانون و با عنايت به حجم عظيم و گسترده مسائل و مشكلات مختلف شهری در ابعاد كمی و كيفی خصوصاً در كلان شهر تهران، برای رفع اين مشكلات و بهبود شرايط که مستلزم تمركز زدايی و بهره‌گيری از نظرات و ديدگاه های آحاد مردم می باشد. شورای اسلامی شهر تهران اقدام به تاسيس انجمن های شوراياری در محلات تهران می كند.

کتاب هویت محلی +دانلود

تاملی بر نظام محله‌ای و کارکردهای آن بر اساس گفتارهایی از: دکتر غلامرضا صدیق اورعی و دکتر ابراهیم فیاض است