تاریخ نهضت ملی شدن صنعت نفت از نگاهی دیگر

متاسفانه وقایع نگاری نهضت ملی شدن صنعت نفت به گونه‌ای بوده است که با مطالعه‌ی آن‌ها برخی از باورهای نادرست در ذهن‌ها به وجود آمده است و مسیر تاریخی آن را به نفع شخص یا جریان خاصی کشانده است؛ شاید روشن‌گری این دوره‌ی مهم تاریخی و پرداختن به زوایای پنهان این نهضت ملی مذهبی باعث شده است که دکتر محمد حسن سالمی قلم به دست گیرد

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.