دغدغه‌‌ای که پاسخ درستی به آن نداده‌ایم

موضوع انتخاب شده از طرف سازنده موضوع مهم و قابل توجهی است. به خصوص آنکه سال‌هاست که برای تمام جو سازی هایی که علیه سهمیه خانواده های شهدا رخ داده است هیچ گاه به خوبی پاسخی داده نشده است و صرفا به دادن پاسخهای احساسی بسنده شده است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.