ماسون بودن سید جمال، آری؟ نه؟ یا هیچ کدام؟!

تحلیل و تبیین بسیاری از امور ظاهرا پیچیده در تاریخ معاصر-مانند مشروطه، انجمن حجتیه، دکتر شریعتی، شهید جاوید، آقای منتظری، و … و حتی فتنه 88- که در همگی این موارد دو طیف از روحانیون در مقابل هم صف بندی فکری (و بلکه اجتماعی) می‌کنند، ریشه در همین تفکیک أهم از مهم دارد، نه تفکیک راست از دروغ

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.