نسخه اول «چهره بلاگ» کلید خورد

محمدحسین کاشی «چهره بلاگ» را یک ایده نوپا دانست و اشاره کرد: احتمالا کاربران با مشکلات و پیشنهادهایی در خلال کار کردن با این سیستم مواجه شوند که به راحتی می‌توانند با تیم پشتیبانی چهره بلاگ انتقادها و پیشنهادهای خود را مطرح کنند.