روایتگری وجه اشتراک سینما و ادبیات است

به گفته اصلانی «ادبیات سینمایی» یک ژانر از ادبیات است، نظریه‌پردازی در سینما و نقد سینمایی و ترکیبی از این دو، ادبیات سینمایی را تشکیل می‌دهند و ما زبان سینمایی نداریم.

مستندساز آینه دار واقعیت باشد

مراسم اختتامیه گردهمایی بین المللی سینمای مستند و باستان شناسی با حضور حجت الله ایوبی و محمد مهدی طباطبایی نژاد با اهدای لوح تقدیر به مستندسازان و باستان شناسان در موزه ملی برگزار شد.

اگر گودینی کمونیست شده بود!

مجتبی رحماندوست گفت: با نگاهی به شرح حال گودینی این سؤال برایم ایجاد شد که چرا وی کمونیست نشده؟ زیرا اگر کمونیست شده بود امروز بهتر تحویلش می‌گرفتند.

«محمدحسین»به‌روایت نویسنده«شهیدفهمیده»

نویسنده کتاب «شهید فهمیده» گفت: شهید محمدحسین فهمیده فردی مسئولیت‌پذیر و آینده‌نگر بود که نسبت به پدر، مادر و اطرافیان احساس مسئولیت می‌کرد.