عبدالله گل و اردوغان شاگردان ناخلف اربکان

مرحوم اربکان دیدگاه‌های عجیبی داشت و اسلام مترقی، اسلام پیشرفته و مسلمانان پیشرو همیشه از کلام و بیان این مرد شنیده می‌شد. به شدت ضد آمریکا و ضد اسرائیل بود. در بیشتر سخنرانی‌ها چه در سفارت و چه بیرون، دلار آمریکایی را نشان می‌داد و می‌گفت «آمریکایی‌ها می‌گویند ما به خدا اعتقاد و به او توکل داریم. مسلمانان ترکیه! چرا شما از توکل، اعتقاد و باور به خدا گریزانید؟! چرا فرهنگ لائیسم شما را این‌قدر از دین جدا کرده است؟»

«رستاخیز» فیلمی مملو از اشتباهات تاریخی

در فیلم، کربلا منطقه ای پر از کوه نمایش داده شده است، تا جایی که همه می دانند کربلا نخلستان بوده است نه کوهستان!