جوابیه گروه فدائیان عدالت به فرماندار عنبرآباد

اگه ما که مسئول گروه جهادی تبلیغی فدائیان عدالت و ملبس به لباس مقدس روحانیت هستیم و چهارساله با هم ارتباط داریم مجهول الهویه ایم لطفا بفرمائید معلوم الهویه کیست ؟ آقازاده ها و کاخ نشینان ؟