ماجرای سری خونین در آغوش خدا منتشر شد

دو بیتی‌های عاشورایی محمدرضا مهدی‌زاده با نام «سری خونین در آغوش خدا بود» توسط انتشارات هزاره ققنوس منتشر شد.