برگزاری دوره آموزشی غيرحضوری علم دينی

مدير عامل مؤسسه گسترش مطالعات علم دينی صدرا از برگزاری دوره آموزشی غيرحضوری علم دينی خبر داد و گفت: علاقه‌مندان به شركت در اين دوره می‌توانند تا پايان ارديبهشت‌ماه در اين دوره ثبت نام كنند.