مقصد بعدی «ملک‌زاده» کجاست؟

با انتصاب «محمدعلی نجفی» به معاونت رئیس‌جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مقصد بعدی «محمدشریف ملک‌زاده» از مسئولان پرحاشیه دولت‌های نهم و دهم کجا می‌تواند باشد؟