پایش مرزهای شرقی با پهپاد

فرمانده هواپیمایی نیروی انتظامی گفت: برای پایش مرزها در مرزهای شرقی از پهپاد استفاده می‌کنیم و ارتقای امنیت در مرزهای شرقی یکی از مأموریت‌های ذاتی و اصلی هوا ناجا است.