انتشار کتابی از نلسون ماندلا به زبان فارسی

محمدعلی قندهاری‌نیا معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برنامه‌های ‌آموزشی این سازمان را در سال جاری تشریح کرد.