حال «محمد علی کلی» وخیم است

برادرم نمی‌تواند صحبت کند، او من را هم نمی‌شناسد. شرایط بسیار بدی دارد. او خیلی مریض است. شاید یک ماه دیگر زنده باشد، شاید یک روز. نمی‌دانم که آیا تا تابستان آینده با ما خواهد بود یا نه. حالا دیگر همه‌ چیز دست خداست. امیدواریم او مرگی راحت و با آرامش داشته باشد.

پاسخی به نامه «محمدعلی کلی»: در مورد آزادی بیمار قلبی محبوس در انگلستان نیز سوال کنید!

این نامه که به طور هماهنگ در بسیاری از رسانه‌های غربی و برای ایجاد بار روانی و تاثیرگذاری بر تصمیم گیری‌ها در ایران منتشر شده بود با پاسخی از «نصرت‌الله تاجیک» دیپلمات سابق ایرانی که در حال حاضر در انگلستان در حبس خانگی به سر می‌برد مواجه شد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.