ائتلاف ضدداعش، مقدمه بازیابی هژمونیک امریکا

درگیر شدن کشورهای منطقه به اختلافات طایفه‌ای و مذهبی تیر خلاصی به بیداری اسلامی به‌عنوان جدی‌ترین رقیب نظام نوین کدخدامنشانه‌ی آمریکایی در دوران گذار پارادایمی است. هدایت و به ثمر رسیدن بیداری اسلامی پیچ تاریخ‌ساز جهانی را به گونه‌ای رقم خواهد زد که نظم نوین آمریکایی به‌سوی مردم‌سالاری منطقه‌ای تغییر جهش خواهد داد.

«استضعاف و استکبار» در سیاست خارجی امام خمینی

چون سیاست خارجی امام خود را در مقابل تمام بشریت مسئول می‌داند و هدفی جهان‌شمول دارد. و مبنای رابطه و تعامل با دیگر کشورها را مستکبر نبودن آنها می‌داند. لذا موضوعاتی چون قدرت جهانی بود، کدخدا بودن نظام بین‌المللی، قدرت سیاسی و اقتصادی آن کشور مبنای رابطه و تفاهم نخواهد بود.