تجدیدنظر در برخی سیاست‌ها ضروری است

محمدنبی حبیبی با توجه به اظهارنظرهای اخیر برخی دولتمردان از جمله رئیس‌جمهور گفت: تجدیدنظر دولت در برخی سیاست‌ها ضروری است.

قدرت‌نمایی اسلام ناب در برابر اسلام آمریکایی

محمدنبی حبیبی با اشاره به عظمت راهپیمایی اربعین گفت: راهپیمایی اربعین قدرت‌نمایی اسلام ناب در برابر اسلام آمریکایی است.

دبیرکل موتلفه: به عزل و نصب‌ها انتقاد داریم

ما می‌توانیم با موضع‌گیری‌های خود به کمک رسانه‌ها حرف خود را به دولتی‌ها بزنیم.

دولت به جای جبهه‌گیری به فکر اقتصاد باشد

دولت از وعده‌های غیرعملی و قبول پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی و کارشناسی و مساعدت‌های حساب نشده فردی در این سفرها پرهیز کند تا مشکلات گذشته تکرار نگردد.

مگر وطن فروشی قابل گذشت است؟

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به برخی تلاش ها برای آزادی سران فتنه گفت : مگر وطن فروشی و در معرض خطر قرار دادن استقلال کشور جرم کمی است که بتوان از آن گذشت کرد؟