وضعیت‌غزه و صلاحیت «دیوان‌کیفری‌بین‌المللی»

بحران اخیر غزه، بار دیگر مسئله تعقیب بین‌المللی مرتکبان «جرایم بین‌المللی» در نوار غزه را در کانون توجه قرار داده است. از حیث سازمانی در سطح بین‌المللی، یگانه مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته و یا در حال ارتکاب در قلمروی نوار غزه، «دیوان کیفری بین‌المللی» مستقر در لاهه هلند هست.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.