آمریکا بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر است

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با مردود شمردن اظهارات مقامات آمریکا در خصوص عدم رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران گفت: در ‌آمریکا بسیاری از جنایت‌ها و نقض حقوق بشر صورت می‌گیرد.

مشکلات کتاب‌داران هرچه سریعتر حل شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: باید شأن منزلت کتابدار پاس داشته شود هر چه سریعتر باید مشکلات رفاهی کتابداران به ویژه کتابداران روستایی حل و برطرف شود.

اسلام آمریکایی نوکری استکبار است

رئیس دفتر مقام معظم رهبری، اسلام آمریکایی را نوکری استکبار خواند و گفت: هر کس با نظام اسلامی مخالف است و خود را مسلمان می داند، اسلامش اسلام آمریکایی است.

3 درخواست روحانی از رهبرانقلاب

رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: هدایت، حمایت و دعا، سه درخواست رئیس‌جمهور منتخب از مقام معظم رهبری بود.

صلابت در امر دین و ایستادگی بر مواضع دینی

به جز علم و تقوا كه شرط اصلی مرجعیت شیعه است، آن بزرگوار از خصلت‌ها و خصوصیات برجسته‌ای برخوردار بود كه بارزترین آن صلابت در امر دین و ایستادگی بر سر مواضعی است كه بر اساس تشخیص دین اتخاذ می‌نمودند.