پزشکان هم یارانه‌ بگیر شدند

وزیر بهداشت اعلام کرد: از این پس قراردادهای پزشکان خانواده با ایجاد پرونده سلامت و انجام ویزیت پایه از طریق سامانه‌ای که یارانه‌های ماهانه را ظرف چند ساعت با حداقل خطا به حساب مردم واریز می‌کند به حساب پزشکان خانواده پرداخت می‌شود.