صادق: نماینده هاشمی در دولت نیستم

صادق تاکید کرد: من به حضرات آقایان هاشمی و روحانی ارادت داشته و دارم اما اکنون در دولت فقط وظایف خود را که به اینجانب محول شده انجام می‌دهم.