کاهش قیمت نفت توطئه است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش قیمت نفت از سوی برخی کشورها، توطئه است.

کسی حق‌مذاکره باآمریکا درباره حقوق‌بشر ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولتمردان آمریکا کمتر از آن هستند که بخواهند در موضوع حقوق بشر به ایران امر و نهی کنند و کسی نیز حق ندارد با طرف آمریکایی درباره مسائل حقوق بشری حرف بزند.

وزیرارشاد در حل مشکلات‌فرهنگی موفق نبود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به مشکلات و انحرافات موجود در فرهنگ کشور اشاره کرد و گفت: انتظار این بود که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن کاهش این معضلات جلوی ادامه آن را بگیرد که موفقیتی کسب نکرده است.