وضع تأسف‌آور کتابخوانی در کشور

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در دیدار صمیمانه با اصحاب رسانه ضمن مرور برخی مشکلات این نهاد تصریح کرد: مشکلات نافی مسئولیت‌های ما نیست.