زیارت امام حسین(ع) با احتمال ضرر و خطر هم سفارش شده است

حجت‌الاسلام پورامینی می‌نویسد: امام صادق(ع) فرمودند: هرکس که با پای خود به زیارت قبر امام حسین(ع) رود خداوند در برابر هر گامی که برمی‌دارد، ثواب آزاد کردن بنده‌ای از فرزندان اسماعیل(ع) می‌دهد.