شرط ابطال مصوبه افزایش دستمزد کارگران

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دولت یازدهم در چارچوب مقررات می تواند مصوبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۲ را اصلاح کند.