پرونده انتخابات شوراها 31 تير بسته می‌شود

رئيس هيات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجلس از پايان بررسی اعتراضات و شکايات داوطلبين انتخابات شوراها در سراسر کشور خبر داد.