به شکایت بقایی از ۲ نماینده رسیدگی می‌شود

کمیسیون اصل 90 مجلس اخیرا نظر خود را در این رابطه اعلام کرده و گفته که آقای بقایی در سفر به نیویورک خانواده خود را نبرده است.

اعتراض نمایندگان به واردات گندم و برنج آلوده

نمایندگان مردم گلپایگان و لنگرود در مجلس شورای اسلامی درباره واردات گندم و برنج های آلوده به کشور به وزیر جهاد کشاورزی و وزیر بهداشت در صحن علنی مجلس تذکر دادند.