وزیر احمدی‌نژاد معاون وزیر روحانی می‌شود

احتمال بازگشت محمد رحمتی وزیر راه و ترابری سابق به وزارت راه و شهرسازی قوت گرفت.