«توهم»کاندیدای بهترین اثر مردمی جشنواره Festimation آمریکا

انیمیشن کوتاه ساخته محمد رضا حنفی که به بخش نهایی جشنواره Festimation آمریکا راه یافته است هم اکنون در بخش انتخاب بهترین انیمیشن از نگاه مردم قرار دارد .