احمدی نژاد با روزنامه جدید می آید

این گزارش حاکی از آن است، طبق برخی شنیده ها و گمانه زنی ها روزنامه مهر عدالت به مدیر مسئولی محمد شیخان معاون اطلاع رسانی رییس جمهور سابق و سردبیری عبدالرضا داوری منتشر خواهد شد.

معزی جایگزین شیخان شد

با حکم محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور علیرضا معزی معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور شده است.

احمدی نژاد فردا با مردم سخن می گوید

اين گفتگو در حقيقت بخش دوم گزارش رييس جمهور درباره خدمات ارزنده و شايسته صورت گرفته توسط دولت طي هشت سال گذشته به مردم است.