مستند عمو عباس

مستند «عمو عباس» فیلم جدید دهنمکی +دانلود

«مسعود ده‌نمکی» کارگردان سه‌گانه اخراجی‌ها به تازگی مستندی با عنوان «عمو عباس» ساخته است