تصویب لایحه همکاری امنیتی ایران با کشورها

عضو کمیسیون قضایی از تصویب لایحه همکاری امنیتی ایران با کشورهای آسیای میانه خبر داد.