واریز ۶۰میلیارد سرانه به‌حساب مدارس در مهر

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مهرماه ۶۰ میلیارد سرانه به حساب مدارس واریز شد، گفت: مدیران مدارس نگران قطع انشعابات آب، برق و گاز مدارس نباشند.